Добавяне на категории и курсове

На тези страница се показва таблица с наличните категории курсове.

Категориите в Modle служат за йерархично класифициране на курсовете, като всеки курс попада в една определена категория. Всяка категория принадлежи на друга родителска категория. Родителската категория на най-външните категории е "Най-отгоре".

Таблицата представя всички категории и под-категории, и броя на курсовете във всяка.

Имената на категориите са хипервръзки, при щракване върху които се отваря страница за редактиране на съответната категория.

С помощта на бутоните от таблицата може да се извършват следните действия с категории курсове:

  • Редактиране на категория
  • Изтриване
  • Скриване / Показване
  • Редактиране на кохорти
  • Преместване - надолу / нагоре в рамките на категорията (с бутоните стрелки) или в друга категория (с падащите списъци вдясно)

Под таблицата с категориите има бутони "Добавяне на нов курс" и "Добавяне на нова категория", които отварят съответно страниците за редактиране настройките на курс и настройките на категория.