Dev /

Превод на български на документацията за разработчици на Moodle

Документацията за разработчици е за хора, които искат да редактират програмния код на Moodle или да разработват добавки за Moodle.

Ако администрирате Moodle сайт или преподавате с помощта на Moodle, то разгледайте документацията за потребители.

Въпроси и коментари изпращайте в Български форум за програмисти на Moodle

Ръководства, описващи кое как се прави