Кохорти

Кохортите са групи от потребители, които се формират на ниво сайт или на ниво категория от курсове и служат за групово записване на потребителите в курсове.