Главна страница на курс със седмичен формат

Описание какво съдържа главната страница на всеки курс вижте в Главна страница на курс.