Главна страница на курс

Главната страницата на всеки курс в Moodle показва: пълното наименование на курса, от какви секции се състои курса и блокове (за навигация и други блокове).

Всеки курс е разделен на секции - една главна секция с номер 0 и други секции, чиито брой е зададен от автора на курса. Секциите при курсовете със "Седмичен формат" съответстват на учебни седмици, а при "Тематичен формат" - на теми учебен материал.

Главната (нулевата) секция се използва обикновено за общо представяне на курса, но при курсове с проста структура тя може да е и единствена. При създаване на курс, в главната секция автоматично се създава форум "Обявления", който в по-стари версии на Moodle носи име "Новинарски форум". В този форум само преподавателите могат да публикуват съобщения и тези съобщения задължително се изпращат до имейлите на всички учасници в курса.

Имайте предвид, че главната секция на курса се показва и в страниците, в които се показват и другите секции, така че е за предпочитане тя да бъде кратка и да не привлича вниманието повече отколкото другите секции.

Останалите секции от курса могат да се разположат: всички на една страница или на отделни страници. Вижте Редактиране настройките на курс.

Потребителите със зададени права на мениджъри и преподаватели в контекста на даден курс, могат да променят: настройките на страницата на курса, резюметата на секциите, да добавят и изтриват ресурси и дейности. Могат, също така, да записват и отписват участници в курса. За извършване на тези промени се използват хипервръзките от блок "Настройки" от групата "Администриране на курс".

Хипервръзката от блок "Настройки" "Администриране на курс" > "Включи редактирането" или бутона горе, вдясно "Включи редактирането" предизвикват привеждане на страницата на курса в режим на редактиране. В този режим във всяка секция, както и след имената на ресурсите и дейностите, се показват допълнителни икони за редактиране. Предназначението на тези икони се вижда в изскачащ надпис, който се появява при задържане курсора на мишката за повече от 2-3 сек. върху всяка икона. Обикновено това са икони за: редактиране, преместване, копиране, изтриване, задаване на роли и др.

В режим на редактиране вдясно на всяка секция се показват икони за: Отбелязване, че секцията е текуща и Скриване/Показване на секцията. Ако браузърът, който ползвате позволява "влачене и пускане" в левия горен ъгъл на всяка секция се показва икона с форма на кръстосани двупосочни стрелки, за която икона секцията може да се "хване" с мишката, да се издърпа и да се пусне на друго място между другите секции. Когато браузърът няма такава функционалност, се показват вдясно две икони стрелки - нагоре и надолу, за преместване на секцията с една позиция.

В режим на редактиране във всяка секция се показва хипервръзка "Добавяне на дейност или ресурс" или два падащи списъка "Добавяне на ресурс..." и "Добавяне на дейност...".

Дали да има една хипервръзка или два падащи списъка се превключва с щракване върху "Ресурс и/или дейност", в блок "Настройки" - "Администриране на курса".

За да добавите ресурс или дейност щракнете хипервръзката "Добавяне на дейност или ресурс" или изберете от съответния списък "Добавяне на ресурс..." или "Добавяне на дейност...".

Когато се използва хипервръзката "Добавяне на дейност или ресурс" се показва изскачащ прозорец, от който се избира дейност или ресурс. При щракване върху името на модул за дейност или ресурс, в този прозорец се показва кратък текст, който обяснява предназначението на съответния модул. За да се създаде новата дейност или ресурс трябва да се щракне бутона "Добавяне".

След избиране на съответния модул, независимо дали от изскачащия прозорец или от двата падащи списъка, се отворя страница за настройване на съответната дейност или ресурс. Ресурсът може да бъде: IMS пакет, URL, Етикет, Папка, Страница или Файл; а дейността: Chat, Wiki, Форум и др.

Настройките на курса се задават от хипервръзката от блок "Настройки" > "Администриране на курс" > "Промяна на настройки".

Настройките на секциите се променят с щракване върху иконите с форма на зъбно колело "Редактиране на резюмето" в съответните секции, а настройките на дейности или ресурси - с иконите с форма на зъбно колело "Променяне" срещу съответното име на дейност или ресурс.

Действията, които може да се извършат с потребителите, записани в курса, са обособени в групата на блок "Настройки":

"Администриране на курс" > "Потребители"

Вижте още: