Инсталиране на Moodle

В зависимост от това дали искате Moodle да се ползва само от компютрите, свързани във Вашата локална мрежа или и от компютри извън тази мрежа, може да го инсталирате на сървър от локалната мрежа или на сървър извън тази мрежа. Ще разгледаме инсталирането на външен сървър, като ще предполагаме, че този сървър се осигурява от някоя фирма за хостинг услуги. (За инсталиране на локален сървър вижте тук.)

Преди да се опитате да инсталирате Moodle на сайта си, проверете дали сайтът Ви удовлетворява изискванията на версията, която искате да инсталирате. Изискванията на всяка версия на Moodle се виждат на страницата за изтегляне https://download.moodle.org/releases/latest .

Преди всичко, хостинг планът, който сте закупили, трябва да осигурява необходимата версия на PHP и на MySQL, както и някои разширения на PHP, които се изискват от Moodle.

Обикновено фирмите за хостинг услуги предлагат на клиентите си достъп до специален панел за управление на хостинга, от който може да се види информацията за версиите на PHP и MySQL. От този панел или чрез линк от него към друг софтуер, може да се извършат и действия като: създаване на база данни, регистриране на потребители за FTP и MySQL и др.

След като сте се убедили, че Вашият сървър отговаря на изискванията, може да изтеглите от https://download.moodle.org/releases/latest файла с версията на Moodle, която сте избрали и да пристъпите към инсталиране.

Ако контролният панел на сайта Ви позволява резархивиране на .zip файлове, може да качите на сървъра направо изтегленият .zip файл и да го разархивирате на сървъра, но ако няма такава възможност го разархивирайте в някой директория на компютъра си и с програма FTP клиент качете всички файлове от тази директория в някоя директория на сървъра.

След като файловете на Moodle вече са на сървъра, то през интернет браузър направете опит да отворите директорията, в която сте качили файловете. Ако сте качили файловете, например, в поддиректория moodle на главната директория за страници на сайта, то трябва да го потърсите на адрес vashiadomain.bg/moodle (вместо vashiadomain.bg напишете домейна на Вашия сайт).

Внимание! Moodle се стартира от един единствен интернет адрес (този от който е извършено инсталирането му), въпреки че към главния му файл index.php може да се стигне с различни адреси. Например, ако вашият сайт е с домейн vashiadomain.bg, IP адрес: 190.140.20.456 и Moodle се намира в директория moodle, възможни адреси за отваряне на Moodle са, както vashiadomain.bg/moodle така и 190.140.20.456/moodle, но Moodle ще стартира само от адрес vashiadomain.bg/moodle, ако сте извършили инсталирането от него. При опит да стартирате Moodle с адрес 190.140.20.456/moodle, главният скрипт на Moodle ще извърши автоматично пренасочване към адрес vashiadomain.bg/moodle, от който е извършено инсталирането и който е записан във файл config.php. Извод: ако инсталирате Moodle на компютър в локална мрежа и искате да се отваря от другите компютри в мрежата, в никакъв случай не го инсталирайте с адрес localhost или 127.0.0.1, инсталирайте го от адрес, който се състои от IP адресът или името на Вашия компютър в локалната мрежа, наприммер: ivanov/moodle или 191.168.1.90/moodle, ако името и IP адресът на вашия компютър в локалната мрежа са съответно ivanov и 191.168.1.90.

При опит за отваряне на Moodle за първи път, се стартира скриптът за инсталиране install.php. Този скрипт води диалог с Вас, за да получи необходимата информация и извършва всички действия по създаване на база данни, таблици в базата данни и първоначално конфигуриране на системата.

На първата страница, която показва install.php трябва да изберете език. Изберете български и по-нататък четете внимателно обясненията и попълвайте изискваната информация. Ако възникнат проблеми, ще видите съобщение, което ще Ви даде указания какво да предприемете. В повечето случаи може да се наложи да се обърнете за помощ към отдела за техническа помощ на фирмата, която осигурява Вашия хостинг, за да отстраните възникналите пречки.

Въпроси може да зададете и във българския Moodle Форум Проблеми при използване на Moodle.

В случай, че искате да инсталирате за да изпробвате, разработваната в момента версия на Moodle, то трябва да я изтеглите от Git хранилището https://github.com/moodle/moodle.


<< Философия на Moodle | Съдържание | Надграждане до по-нова версия >>