Надграждане до по-нова версия

Проверка за изискванията на новата версия

Администратор на сайта трябва да провери от блок Настройки

Администриране на сайта > Сървър > Среда

дали изискваните от следващата версия на Moodle версии на PHP, MySQL и PHP разширения са налични на Вашия сървър. За да се направи проверката от падащия списък Версия на Moodle се избира следващата налична за инсталиране версия.

Ако не са удовлетворени някои изисквания, в таблицата, която се показва, ще се видят съответни съобщения. Вземете мерки да осигурите неудовлетворените изисквания. Консултирайте се с отдела за техническа помощ на фирмата за хостинг, която Ви обслужва.

Преди надграждането на функциониращ сайт

Съветваме да проиграете надграждането върху копие на сайта на локален сървър.

Как се прави копие на Moodle на локален сървър вижте в Пренасяне на Moodle от един сървър на друг.

Качване на PHP файловете от новата версия на сървъра

Изтеглете нова версия на Moodle от http://download.moodle.org. Архивният файл, който се изтегля съдържа директория moodle. Ако директорията на сървъра има същото име, преименувайте разархивираната директория, например, на moodle252 (ако новата версия е, например 2.5.2+) и на сървъра я качете с това променено име. Така на сървъра ще имате запазени PHP файловете от стара версия в директория moodle и тези от новата версия в директория moodle252.

Копирайте файл config.php от директорията moodle на старата версия в директорията moodle252 на новата.

Ако се добавяли към своята инсталация на Moodle модули извън стандартния инсталационен пакет, то проверете дали тези модули могат да работят с новата версия. Ако е необходимо изтеглете нови версии на тези модули и ги качете в съответните поддиректориии. В случай, че допълнителните модули от вашата инсталация няма да се нуждаят от промяна, то ги изкопирайте от директорията на старата версия в съответната директория на новата версия.

През ssh терминал

Ако имате достъп до отдалечения сървър през ssh терминал, може да спестите много време ако описаните тук действия извършвате с команди в терминала.

Например, файловете на Moodle може да се качат на отдалечения сървър не един по един, а може да се качи само архивния файл и той се разархивира на самия сървър с команда през терминала. Ако на отдалечения сървър е качен файл: moodle-latest-32.tgz и в същата директория е създадена поддиректория moodle252, разархивирането се извършва с команда:

$ tar zfx moodle-latest-32.tgz -C moodle252 --strip-component 1

Превключване на сайта в режим на поддръжка

Извършва се от администратор от блок Настройки

Администриране на сайта > Сървър > Режим на поддръжка

Архивиране на надграждания сайт

Има три неща, които трябва да запазите, за да можете да възстановите функционирането на един Moodle сайт в случай, че надграждането до по-нова версия се окаже неуспешно:

  1. PHP файловете на Moodle (при качване на файловете от новата версия по описания начин те остават в отделна директория и вече са запазени)
  2. Директорията за данни с качени на сайта или създадени от Moodle файлове и
  3. Базата данни

Направете копия на директорията за данни на Moodle (по подразбиране - moodledata) и на базата данни.
Копие на директорията с данни moodledata се прави чрез файловия мениджър от контролния панел на сайта,
а копие на базата данни - през контролния панел за бази данни (най-често phpMyAdmin).

Стартиране на новата версия

На сървъра преименувайте директорията със старата версия от moodle на moodle251 (ако старата версия е 2.5.1), а директорията на новата версия от moodle252 на moodle.

През браузър отворете сайта. Той трябва да е в режим на поддръжка и трябва да видите страницата със съобщение за поддръжка. Влезте като администратор.

Ще видите страница, която съобщава, че софтуерът на сайта е променен до по-нова версия, но базата данни, не е актуализирана, че да съответства на новата версия. Ако щракнете бутона за продължаване, започва актуализиране на базата данни, което преминава през няколко стъпки, които се визуализират със съответни страници. Ако тези стъпки преминат без съобщения за проблеми, с това надграждането до нова версия на Moodle завършва.

Не забравяйте да забраните режима на поддръжка, за да дадете отново достъп до сайта на всички потребители.

Възстановяване на старата версия при неуспех

При описаните стъпки, ако актуализирането на базата данни не завърши успешно, за възстановяване на старата версия е достатъчно да се преименуват директориите в обратен ред moodle на moodle252 и moodle251 на moodle.

В случай, че актуализирането на базата данни приключи успешно, но по-късно се открият проблеми във функционирането на сайта и решите, че възстановяването на старата версия е за предпочитане пред ползването на новата версия, то преди преименуването на директориите с PHP файловете е необходимо в режим на поддръжка да се възстанови старата директория за данни и старата база данни. Това също може да се извърши чрез преименуване на запазените копия до старите имана, които са имали преди опита за надграждане.