Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Dev /

Превод на български на документацията за разработчици на Moodle

Документацията за рабработчици е за хора, които искат да редактират първичния код на Moodle или да разработват добавки за Moodle.

Ако администрирате Moodle сайт или преподавате с помощта на Moodle, то разгледайте документацията за потребители.

Въпроси и коментари изпращайте в Български форум за програмисти на Moodle

Ръководства, описващи кое как се прави

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 26 септември 2013, 17:47 ч