Философия на Moodle

В Moodle се изхожда от теорията на социалния конструктивизъм за процеса на учене. За обясняване на тази теория трябва да се осветлят няколко други понятия.

Конструктивизъм

От гледна точка на конструктивизма човек активно конструира нови знания във взаимодействието си със заобикалящата го среда. Всичко, което Вие четете, виждате, чувате, усещате или докосвате, го оценявате според предишното си знание и само ако го приемете за ценно, то ще се запази в ума Ви като ново знание. Човешкият ум не е само памет съхраняваща пасивно информация и ученето не е само запаметяване на информация. Това не означава, че не може да се научи нещо само от прочитане на една уеб страница или от слушане на лекция, но се подчертава, че при ученето става нещо повече от простото предаване на информация от един мозък на друг, и това трябва да се разглежда и обяснява.

Още за това понятие в bg.wikipedia.org

Конструкционизъм

Кострукционизмът приема, че хората учат много по-ефективно, когато извършват дейности или създават неща. Това могат да бъдат от прости неща като съставяне на изречение в разговор до много по-сложни като рисуване на картина, построяване на сграда или създаване на компютърна програма.

Например човек, много по-трайно научава нещо ако се опита да го обясни и на други хора.

Ролята на учителя в конструктивизма и конструкционизма е роля на водач или помощник. Конструктивистът би казал, че учещите създават мислени модели на своите идеи и информация, а конструкционистът, че създават неща, въплъщаващи техните знания.

Социален конструктивизъм

Социалният конструктивизъм разширява конструктивизма в социална среда, като обучаваните извършват дейности и създават неща заедно, в групи. В такава среда се развива особена култура, поради която всеки учещ през цялото време се старае да се научи как да се изяви с някакъв принос и да бъде част от тази култура на различни нива.

Свързано и отделно

Тези две понятия касаят мотивацията в поведението на учещите при участие в дискусия.

Отделно поведение имат учещи, които се позовават на обективни доводи и факти и имат склонност да защитават собствената си теза, като с логични разсъждения търсят слабости в идеите на опонентите. Свързано поведение показват учещи, които се стремят към субективно разбиране гледната точка на опонента, чрез задаване на въпроси и изслушване. Конструктивно поведение означава съчетаване от един учещ и на двата подхода и избирането им според ситуацията.

Общо взето, наличието на здравословно количество свързано поведение в една общност от учещи е мощен стимул за учене, не само за сближаване на хората но и за отразяване и проверка на техните убеждения.


<< Структура на Moodle | Съдържание | Инсталиране на Moodle >>