Регистриране на Moodle сайт в moodle.org

Страницата служи за регистриране на сайта в общностния център http://hub.moodle.org.