Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Регистриране на Moodle сайт в moodle.org

Страницата служи за регистриране на сайта в общностния център http://hub.moodle.org.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 02 октомври 2012, 12:59 ч