Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Общностен център

Общностният център е Moodle базиран сайт, на който е инсталирана добавката Moodle Hub Server. В общностния център се регистрират други Moodle сайтове, които му предоставят известна информация за себе си. Главната страница на общностния център представлява инструмент за търсене на курсове по много зададени критерии. Потребителите на регистрираните сайтова могат да намират курсове, в които да се запишат, или да изтеглят курсове, които да използват на своите сайтове.

Общностните центрове могат да бъдат отворени, общодостъпни или затворени, предназначени само за частен кръг сайтове. Главният отворен бощностен център за всички Moodle сайтове е http://moodle.net.

Вижте още Регистриране на Moodle сайт.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 11 октомври 2013, 12:55 ч