Регистриране на Moodle сайт

Всеки Moodle сайт може да бъде регистриран в един или повече Ощностни центрове.

Главният отворен общностен център за всички Moodle сайтове е http://hub.moodle.org. От регистрирането там може да има няколко ползи:

  • Имейл адресът на администратора ще бъде включен в пощенски списък, на който се изпращат създаващи малък трафик съобщения за нови версии и спешни въпроси относно сигурността.
  • Регистрираният сайт може да бъде включен в официалния списък на Moodle сайтовете moodle.org/sites.
  • Ще бъде отчетен във формиране на статистиката за разпространение на Moodle moodle.org/stats.
  • Авторите на курсове от Вашия сайт биха могли да публикуват курсове в общностния център и тези курсове да бъдат откривани от повече хора.

Регистрирането се извършва от администратор, блок "Настройки"

"Администриране на сайта" > "Регистриране"

За регистриране на сайта в hub.moodle.org щракнете бутона "Регистриране в Moodle.org"