Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Редактиране на категория курсове

Страницата позволява от падащия списък "Категории курсове" да се избере определена категория.

Ако избраната категория съдържа под-категории се показва таблица с под-категориите, а ако съдържа и курсове се показва и таблица с курсовете от категорията.

Бутонът "Редакция на тази категория" предизвиква отваряне на страницата за редактиране настройките на категорията.

Бутонът "Добавяне на под-категория" отваря страница за създаване на нова под-категория в категорията и на тази страница се въвеждат настройките на новата под-категория.

Ако в категорията има под-категории, в таблицата имената на под-категориите са хипервръзки, при щракване върху които се отваря страница за редактиране на под-категорията. Действието е същото, както ако се избере под-категорията от падащия списък "Категории курсове".

Ако в категорията има курсове, имената на курсовете в таблицата са хипервръзки, при щракване върху които се показва страницата на съответния курс. Освен това с курсовете може да се извършват следните действия:

  • Редактиране настройките на курс
  • Записване / отписване на потребители участници в курса
  • Изтриване
  • Показване / скриване
  • Архивиране
  • Възстановяване
  • Преместване на избрани курсове в друга категория

Ако курсовете на сайта са много, може да се търсят курсове по ключови думи, които се попълват в полето "Търсене на курс". (Попълват се думите и се щраква бутона "Go".)

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 05 януари 2012, 14:18 ч