Редактиране на категория курсове

Страницата позволява от падащия списък "Категории курсове" да се избере определена категория.

Ако избраната категория съдържа под-категории се показва таблица с под-категориите, а ако съдържа и курсове се показва и таблица с курсовете от категорията.

Бутонът "Редакция на тази категория" предизвиква отваряне на страницата за редактиране настройките на категорията.

Бутонът "Добавяне на под-категория" отваря страница за създаване на нова под-категория в категорията и на тази страница се въвеждат настройките на новата под-категория.

Ако в категорията има под-категории, в таблицата имената на под-категориите са хипервръзки, при щракване върху които се отваря страница за редактиране на под-категорията. Действието е същото, както ако се избере под-категорията от падащия списък "Категории курсове".

Ако в категорията има курсове, имената на курсовете в таблицата са хипервръзки, при щракване върху които се показва страницата на съответния курс. Освен това с курсовете може да се извършват следните действия:

  • Редактиране настройките на курс
  • Записване / отписване на потребители участници в курса
  • Изтриване
  • Показване / скриване
  • Архивиране
  • Възстановяване
  • Преместване на избрани курсове в друга категория

Ако курсовете на сайта са много, може да се търсят курсове по ключови думи, които се попълват в полето "Търсене на курс". (Попълват се думите и се щраква бутона "Go".)