Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Редактиране настройките на категория

Тази страница се отваря при щракване на бутона "Редакция на тази категория" на страницата за редактиране на курсовете и под-категориите на дадена категория или при щракване на бутона "Добавяне на нова категория" на страницата за добавяне на нови категории.

Настройките на една категория са:

"Родителска категория"

"Име на категорията"

"Идентификационен номер"

"Описание"

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 06 май 2012, 17:19 ч