Инсталиране на Moodle на локален сървър XAMPP в Windows

Ако използвате XAMPP (http://www.apachefriends.org) като локален сървър за инсталиране на Moodle, то инсталационнията скрипт е вероятно да съобщи за следните проблеми, които е добре да отстраните преди да продължите инсталирането:

Бази данни

Изисква се файлов формат Barracuda вместо Antelope за базите данни

Проблемът се решава с подаване от администратор с пълни права върху сървара на SQL заявка:

SET GLOBAL innodb_file_format=Barracuda;

Изискване For full support of UTF-8

От администратор с пълни права върху сървара - SQL заявка:

SET GLOBAL innodb_large_prefix=1;

PHP добавки

xmlrpc

С текстов редактор отворете файл \xampp\php\php.ini и махнете знака за коментар ; от началото на реда:

;extension=php_xmlrpc.dll

Спрете и пуснете отново Apache сървъра.

soap

С текстов редактор отворете файл \xampp\php\php.ini и махнете знака за коментар ; от началото на реда:

;extension=php_soap.dll

Спрете и пуснете отново Apache сървъра.

intl

С текстов редактор отворете файл \xampp\php\php.ini и махнете знака за коментар ; от началото на реда:

;extension=php_intl.dll

Спрете и пуснете отново Apache сървъра.

Ако се покаже съобщение, че липсва файл MSVCP140.dll се изтегля и инсталира 32-битовата версия на Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 от https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145

Ако се покаже съобщение, че липсва файл icuucXX.dll, където XX са някакви цифри, например: 49, 50, копирайте всички файлове icu??XX.dll от директория \xampp\php в директория \xampp\apache\bin

openssl

С текстов редактор отворете файл \xampp\php\php.ini и махнете знака за коментар ; от началото на реда:

;extension=php_openssl.dll

Спрете и пуснете отново Apache сървъра.

opcache

Изисква се от версия на Moodle >= 2.6.0

При версия на PHP 5.4 се изтегля http://windows.php.net/downloads/pecl/snaps/opcache/20130521-7.0.2-dev/php_opcache-20130521-7.0.2-dev-5.4-ts-vc9-x86.zip и файл php_opcache.dll, който се съдържа в този zip архив се поставя в директория \xampp\php\ext

Във файл \xampp\php\php.ini се добавят следните редове:

zend_extension = "\xampp\php\ext\php_opcache.dll" или само zend_extension=php_opcache.dll

[opcache]
opcache.enable = 1
opcache.memory_consumption = 300
opcache.interned_strings_buffer = 8
opcache.max_accelerated_files = 8000
opcache.fast_shutdown = 1
opcache.enable_cli = 1
opcache.use_cwd = 1

За да влязат промените в сила се спира и стартира отново Apache сървъра.

ldap

Тази PHP добавка е необходима ако решите да активирате Moodle добавката за удостоверяване чрез LDAP сървър.

С текстов редактор отворете файл \xampp\php\php.ini и махнете знака за коментар ; от началото на реда:

;extension=php_ldap.dll

Рестартирайте Apache сървъра.

Ако при рестартирането на Apache сървъра се покаже съобщение:
Warning PHP Startup: Unable to load dynamic library '\xampp\php\ext\php_ldap.dll' - %1 is not a valid Win32 application
копирайте файл xampp\php\libsasl.dll в директория \xampp\apache\bin и рестартирайте Apache.

Последният проблем е обсъден тук: https://community.apachefriends.org/f/viewtopic.php?f=16&t=48302