Профил на потребител

Страницата показва информация от профила на даден потребител, така както тази информация се вижда от другите потребители.

Достъп до страницата имат само влезли с потребителските си имена и пароли потребители. Гостите не могат да разглеждат профили.

При щракване върху хипервръзката "Съобщение" посетителят на страницата може да изпрати съобщение до собственика на профила.

Информацията от профила на потребителя може да се редактира от самия потребител или от потребители с необходимите права. Вижте Добавяне на нов потребител или редактиране на потребител.