Редактиране на въпрос тип "Есе"

Въпросите от тип "Есе" изискват отговор от няколко изречения, свободен текст. Оценяват се ръчно от преподавател.

На тази страница се задават настройките на нов или се променят настройките на съществуващ въпрос от тип "Есе". Тези настройки са:

"Текуща категория" - категория на въпроса в банката от въпроси. Може да се промени ако се премахне отметката "Използване на тази категория".

"Запис в категория" - нова категория, в която ще бъде преместен въпроса, ако е махната отметката "Използване на тази категория".

"Име на въпроса" - името на въпроса е добре да е достатъчно описателно, за да позволява лесно разпознаване на въпроса в списъка с въпроси.

"Текст на въпроса" е формулировката на въпроса или темата за есе.

"Брой точки" е броят точки, които се дават за правилен или отличен отговор.