Моето табло

Това е страница, която Moodle съставя автоматично за всеки потребител.

Обикновено тя показва списък на курсовете, в които потребителят е записан. Студентите виждат, курсовете, които могат да изучават, а преподавателите - курсовете, в които имат роля "преподавател" и могат да управляват, или роля "нередактиращ учител", и в които могат да следят и оценяват работата на студентите.

Администраторите настрояват външния вид на страницата "Моето табло" на другите потребители през:
"Администриране на сайта" - "Изглед" - "Default Dashboard page".