Добавяне/редактиране на URL

Страницата с настройките на ресурс URL се показва при създаване на нов ресурс или при щракване върху иконата за редактиране на ресурса.

Настройките на ресурса са:

Име

Описание

Показване на описанието на страницата на курса

Външен URL

Начин на показване

Широчина на изскачащия прозорец (в пиксели)

Височина на изскачащия прозорец (в пиксели)

Показване името на URL адреса

Показване описанието на URL адреса

Име на параметър

Видимост

Идентификационен номер