Редактиране на книга

За да редактирате дадена глава от книга:

 1. На страницата на курса, в който се намира книгата, щракнете бутона "Включи редактирането", но ако върху бутона пише "Изключи редактирането", то Вие вече сте в режим на редактиране на курса и не е необходимо да щракате върху него.
 2. Щракнете върху хипервръзката към книгата, която се намира в страницата на курса.
 3. Щом се отвори интернет страницата с първата глава от книгата, в блок "Съдържание" срещу хипервръзките към главите се виждат икони които служат за:
  * Преместване на всяка глава напред, или назад в книгата
  * Редактиране на глава от книгата
  * Изтриване
  * Скриване
  * Добавяне на нова глава
 4. За да редактирате глава от книга, в блок "Съдържание", щракнете иконата за редактиране, срещу хипервръзката към главата, която искате да редактирате.