Управляване на значки

Значките се управляват на ниво сайт или на ниво курс. (Преподавателите от даден курс по подразбиране нямат достъп до значките от ниво сайт, освен ако специално не им е зададено това право)