Съобщение за нестабилна версия

Това съобщение се показва ако кода на Moodle е от версии "алфа" или "бета", които са още в процес на разработване и не са обявени за стабилни.

Тези версии на Moodle се изтеглят директно от CVS или Git хранилищата.

Вижте как от:
http://docs.moodle.org/23/en/CVS_for_Administrators
http://docs.moodle.org/23/en/Git_for_Administrators