Управление на филтрите на сайта

До тази страница имат достъп администраторите на сайта, от блок "Настройки":

"Администриране на сайта" > "Добавки (Plugins)" > "Управление на филтрите"

Страницата показва таблица с наличните филтри и техните настройки.

На всеки филтър може да се зададе едно от три състояния на активност:

Включен - филтърът е включен във всички страници
Изключен но достъпен - изключен, но с настройките за филтри на отделни страници може да се включи на тези страници
Забранен - филтърът е забранен за използване на всички страници.

С иконите с форма на стрелки се променя реда на прилагане на филтрите.

Може да се избере дали всеки филтър да се прилага само върху Съдържание или върху Съдържание и заглавна част на страниците.