Режим на поддръжка

Този режим се използва, по време на извършване на работа по поддръжка на сайта - надграждане до нова версия, изпробване на нови настройки и др.

Когато сайтът е в режим на поддръжка, на всички потребители, с изключение на администраторите, се показва само страница със съобщение, че сайтът е в режим на поддръжка. На тази страница се показва и допълнително "Съобщение за поддръжка", ако администратор е въвел такова съобщение. В съобщението за поддръжка е добре да се посочи кога ще бъде отменен режимът на поддръжка.

Режим на поддръжка се включва или изключва от администратор, от блок Настройки
Администриране на сайта > Сървър > Режим на поддръжка

На страницата, която се отваря се задават 2 настройки:

Режим на поддръжка - чрез избор от падащи списък се избира Забраняване или Позволяване на режима и

Съобщение за поддръжката - незадължително съобщение, което се показва на началната страница в режим на поддръжка.