Ресурси

Когато желаете да предоставите на учениците файл, като например създаден с Word документ или презентация (създадена с Powerpoint, или Open Office), можете да използвате типа ресурс Файл. Той позволява да качите за показване в курса файлове с различно съдържание. Как ще ги виждат учениците зависи от настройките на ресурса. Имайте предвид, също така, че учениците ще могат да отворят някои типове файлове, ако имат подходящ софтуер на компютрите си.