Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Ресурси

Когато желаете да предоставите на учениците файл, като например създаден с Word документ или презентация (създадена с Powerpoint, или Open Office), можете да използвате типа ресурс Файл. Той позволява да качите за показване в курса файлове с различно съдържание. Как ще ги виждат учениците зависи от настройките на ресурса. Имайте предвид, също така, че учениците ще могат да отворят някои типове файлове, ако имат подходящ софтуер на компютрите си.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 16 май 2015, 11:13 ч