Добавяне/редактиране на ресурс "Файл"

Име

Описание

Показване на описанието на страницата на курса

Избиране на файлове

Начин на показване

Показване на размера

Показване на типа

Ширина на изскачащия прозорец

Височина на изскачащия прозорец

Показване името на ресурса

Показване описанието на ресурса

Потребителски филтри върху съдържанието на файла

Видимост

Идентификационен номер