Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Добавяне/редактиране на ресурс "Файл"

Име

Описание

Показване на описанието на страницата на курса

Избиране на файлове

Начин на показване

Показване на размера

Показване на типа

Ширина на изскачащия прозорец

Височина на изскачащия прозорец

Показване името на ресурса

Показване описанието на ресурса

Потребителски филтри върху съдържанието на файла

Видимост

Идентификационен номер

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 03 януари 2013, 15:52 ч