Четене на книга

Това е страницата на ресурс "Книга".

Вляво или вдясно на тази страница виждате блок "Съдържание", в който се показват хипервръзки към главите на книгата.

Преминаването към следващата или предишната глава от книгата става с щракване върху иконите с форма на триъгълни стрелки, които се виждат вдясно над и под текста на главата.

В блок "Нстройки", раздел "Администриране на книга", всички потребители виждат хипервръзките:

  • Разпечатване на книга и
  • Разпечатване на тази глава от книга

Щракването върху тези хипервръзки отваря изскачащ прозорец, който съдържа съответно цялата книга, или само отворената в момента глава. В този прозорец има хипервръзка "Разпечатване на"..., щракването върху която, води до разпечатване на принтер на съдържанието на изскочилия прозорец.