Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Модул за ресурс Крига

Ресурсът книга е подходящ за представяне на обемист текстов материал, който не е удобно да се представи на една интернет страница и затова се налага да бъде разделен на глави и подглави.

Вижте:

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 20 март 2015, 13:43 ч