Списък на кохортите от категория курсове

Това е списък на кохортите, зададени в дадена категория курсове. С него се работи по същия начин както със Списъка с кохорти на сайта.