Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Списък на кохортите от категория курсове

Това е списък на кохортите, зададени в дадена категория курсове. С него се работи по същия начин както със Списъка с кохорти на сайта.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 06 март 2013, 10:57 ч