Редактиране на кохорта

Редактирането на кохортите включва:

Изтриване на кохорта

Извършва се чрез щракване върху бутона "Изтриване на кохорта", намиращ се в стълб "Редактиране" на таблицата със списъка на кохортите, срещу името на съответната кохорта. След щракване на бутона се показва страница, с въпрос, дали наистина искате да изтриете кохортата. Ако щракнете бутона "Продължаване", кохортата се изтрива; ако щракнете "Отказване", изтриването се отменя.

Редактиране на кохорта

Означава редактиране на следните настройки на кохортата:

Име - пълно име на кохортата.

Контекст - от падащият списък се избира "Система" или съответна категория/подкатегория курсове. Избирането на "Система" означава, че кохортата ще се използва в целия сайт. Избирането на дадена категория задава достъп до кохортата да има само от курсовете от избраната категория.

ID на кохорта - идентификационен номер на кохортата - кратка, уникална комбинация от цифри и букви, която еднозначно идентифицира кохортата.

Описание - текст, който дава допълнителна информация за предназначението и особеностите на кохортата.

При щракване на бутона "Запис на промените" зададените настройки се запазват; а при щракване на "Отказване", промените се отменят.