Моите значки

Това е страница, на която всеки потребител на Moodle вижда значките, които e получил от този или други сайтове и управлява видимостта на отделните значки. Страницата се отваря от блок Навигация
Моят профил > Моите значки