Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Моите значки

Това е страница, на която всеки потребител на Moodle вижда значките, които e получил от този или други сайтове и управлява видимостта на отделните значки. Страницата се отваря от блок Навигация
Моят профил > Моите значки

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 07 септември 2013, 18:41 ч