Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Значки

Значките са средство за визуализиране на постиженията на потребителите в различни области. Значката се състои от изображение и описание. Тя се връчва автоматично или ръчно при определени постижения. Изображенията на получените от даден потребител значки се показват върху страницата на профила му и се виждат от другите потребители, които имат право да разгледат профила.

Потребителят може да получава значки в Moodle сайта автоматично при завършване на курсове или при завършване изпълнението на дейности.

На страницата на профила си потребителят може да зададе да се показват и значките, които е получил от други сайтове, намиращи се в негова външна колекция от значки. В момента Moodle поддържа свързване с външни колекциите от http://openbadges.org.

Вижте още:

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 07 септември 2013, 18:47 ч