Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Заявки за нови курсове

Страницата е достъпна за администраторите от блок "Настройки"

"Администриране на сайта" > "Курсове" > "Заявка за курс"

Настройките са:

Разрешаване на заявки за курсове

Категория по подразбиране за заявените курсове

Разрешено избиране на категория

Уведомяване за заявките

Вижте също: Подаване заявка за нов курс

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 09 септември 2013, 11:15 ч