Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Подаване заявка за нов курс

Тази страница се показва при щракване на бутона "Заявка за нов курс", ако администраторите на сайта са разрешили подаването на такива заявки. (Вижте Администраторски настройки на заявките за нови курсове).

Бутонът "Заявка за нов курс" се вижда върху страницата с курсове от някоя категория. По подразбиране - категория "Други", но администраторите може да са задали и друга категория.

Информацията, която трябва да се подаде в заявката за нов курс е:

Пълно наименование на курса

Кратко име на курса

Категория

Резюме

Допълнителна информация

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 23 март 2013, 14:50 ч