Подаване заявка за нов курс

Тази страница се показва при щракване на бутона "Заявка за нов курс", ако администраторите на сайта са разрешили подаването на такива заявки. (Вижте Администраторски настройки на заявките за нови курсове).

Бутонът "Заявка за нов курс" се вижда върху страницата с курсове от някоя категория. По подразбиране - категория "Други", но администраторите може да са задали и друга категория.

Информацията, която трябва да се подаде в заявката за нов курс е:

Пълно наименование на курса

Кратко име на курса

Категория

Резюме

Допълнителна информация