Дефиниране на роля

Страницата показва таблица с правата, които носи дадена роля.

При щракване върху бутона "Редактиране" се отварят полета, които позволяват редактиране настройките на ролята. След това ако се щракне и бутона "Разширено показване" се показват радио-бутони за по-детайлни настройки.

В колона "Рискове" с икони се показват рисковете, които носи разрешаването на някои права. За да видите обяснение за даден риск задръжте курсора на мишката върху някоя икона и ще се отвори изскачащ прозорец с обяснение на риска.

След завършване на редактирането се щраква бутона "Запис на промените" за да се запишат направените промени или "Отказване" за да се затворят полетата за редактиране без променяне на ролята и връщане към страницата за администриране с ролите.