Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Администриране на ролите

Страницата показва таблица с дефинираните на сайта роли. С помощта на бутоните в колона "Редактиране" може да се извършват следните действия:

  • Преместване на роля нагоре или надолу в таблицата с роли
  • Редактиране на роля
  • Създаване на нова роля копие на дадена роля
  • Изтриване на роля
Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 03 януари 2012, 12:47 ч