Администриране на ролите

Страницата показва таблица с дефинираните на сайта роли. С помощта на бутоните в колона "Редактиране" може да се извършват следните действия:

  • Преместване на роля нагоре или надолу в таблицата с роли
  • Редактиране на роля
  • Създаване на нова роля копие на дадена роля
  • Изтриване на роля