Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Категории въпроси

Категориите въпроси съдържат въпроси или други категории въпроси. Използват се за създаване на йерархичен ред в Банката с въпроси и при съставяне на тестове.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 27 февруари 2013, 20:04 ч