Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Преглеждане на форум

Това е главната страница на форум. В нея се виждат, подредени в таблица, изпратените във форума, теми.

Ако потребителят, който е отворил страницата, има право да добавя теми във форума, ще види бутон "Добавяне на нова тема за обсъждане".

Заглавията на темите са хипервръзки, които отварят страниците на обсъжданията.

Имената на авторите в колона "Започнато от" са хипервръзки към страниците с профилите на авторите.

Числото в колона "Мнения" показва броя на мненията и при щракване върху него се отваря страницата на обсъждането.

В колона "Последно мнение" се вижда името на автора на последното мнение и датата на изпращане на мнението. Щракването върху името отваря профила на автора на мнението, а щръкването върху датата - страницата с мнението.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 06 май 2012, 17:42 ч