Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Редактиране на групи

Тази страница се отваря от блок "Настройки"

"Администриране на курс" > "Потребители" > "Групи" > подстраница "Групи"

От тази страница се създават нови групи, изтриват се групи и се задава кои участници от курса да участват във всяка група.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 29 септември 2013, 19:44 ч