Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Групирания

Групирането се състои от няколко групи. Групиране се създава с цел посочването му като настройка на дейностите или ресурсите от курса, за да се даде достъп до съответната дейност или ресурс само на потребителите от групите, влизащи в избраното групиране.

В най-простия случай от всяка група трябва да се създаде по едно групиране.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 29 септември 2013, 19:50 ч