Групирания

Групирането се състои от няколко групи. Групиране се създава с цел посочването му като настройка на дейностите или ресурсите от курса, за да се даде достъп до съответната дейност или ресурс само на потребителите от групите, влизащи в избраното групиране.

В най-простия случай от всяка група трябва да се създаде по едно групиране.