Зони за архиви

Зоните за архиви са предназначени за качване на сървъра или съхранение на архиви на курсове, дейности или ресурси и се отварят от блок "Настройки"

"Администриране на ..." > "Възстановяване"

На страницата, която се отваря се показват таблици с архивни файлове, принадлежащи на различни зони за архиви. Под таблицата на всяка зона има бутон "Управляване на архивните файлове". Зоните са:

Импортиране на архивен файл

Тази зона позволява да се качват на сървъра, създаден от Moodle архивни файлове, съдържащи курсове или отделни дейности или ресурси.

Зона за архиви на дейности

Тази зона се вижда само при възстановяване на дейности и съдържа архивите на дейности от същия тип, които не включват информация за потребители.

Зона за архиви на потребителя

Това е зона, която се явява лична за всеки потребител, който има право да извършва архивиране и възстановяване.

Зона за архиви на курса

Това е зона, която съдържа архивите на текущия отворен курс.