Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Търсене и редактиране на низове

Низове се наричат надписите, които се показват на страниците на Moodle.

За нуждите на конкретния сайт с инструмента за персонализиране на езика може да се намират низове и да се редактират.

За да намерите определен низ трябва да зададете някои негови белези във формуляра за Филтриране на низове . В този формуляр може да се зададе:

чрез списъка Показване на низовете от следните компоненти - в кои компоненти на Moodle се намират търсените низове. Списъкът показва компонентите групирани според мястото и функцията им в системата: core - компоненти на ядрото; qtype - типове въпроси за използване в тестове; mod - модул и т.н. Списъкът на компонентите позволява избиране на повече от една компоненти чрез задържане на клавиши Sift и Ctrl при щракване върху имената на файловете с низове от различните компоненти.

С поставяне на отметката Само персонализираните се задава да бъдат намерени само персонализираните на дадения сайт низове между низовете, които имат останалите, зададени във формуляра белези.

Поставянето на отметката Само от помощната система задава да се намерят само низове, които дават помощна информация за предназначението на интерфейсните елементи по страниците на Moodle. Най-често това са текстове, които се показват в изскачащ прозорец при щракване върху иконата, изобразяваща въпросителен знак.

...

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 18 септември 2013, 21:30 ч