Статистики

Съставянето на статистики трябва да е разрешено от администратор - блок "Настройки"

"Администриране на сайта" > "Разширени възможности"

Трябва да е поставена отметката "Разрешаване на статистики".

Други настройки на статистиките се прави от:

"Администриране на сайта" > "Сървър" > "Статистики"