Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Статистики

Съставянето на статистики трябва да е разрешено от администратор - блок "Настройки"

"Администриране на сайта" > "Разширени възможности"

Трябва да е поставена отметката "Разрешаване на статистики".

Други настройки на статистиките се прави от:

"Администриране на сайта" > "Сървър" > "Статистики"
Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 10 юни 2015, 14:52 ч