Филтър MathJax

Ако използвате MathML, в настройка Additional equation delimiters задайте: <math