Последни промени - Търсене:

Начална страница


Moodle документация

Всички страници
Карта на страниците

На английски

За разработка


Поддържа се от
vanyog.com

pmwiki.org

Задаване на администратори на сайта

Администраторите са потребители с пълни права да управляват съдържанието на Moodle.

Страницата за задаване права на администратор се отваря от друг администратор от блок "Настройки"

"Администриране на сайта" > "Потребители" > "Права" > "Администратори на сайта"

Страницата, е подобна на страницата за задаване на системни и други роли.

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на 18 септември 2013, 21:13 ч