Списък на събитията

Събитията в Moodle представляват вътрешни сигнали, които възникват, когато нещо се случва. Те се използват за съставяне на журнали, отчети, или всеки път, когато в някоя част от програмния код трябва да се "слуша" за неща, които може да възникнат.

  • Пълен списък на може да бъде видян от администратора през "Администриране на сайта" - "Отчети" - "Списък събития"
  • Списъкът може да бъде филтриран за да се покажят събитията от спицифичен компонант (ядро, Задание, Книга и т.н.) ниво (Преподаване, Участие) и тип обръщане към базата данни (създаване, изтриване, четене, обновяване).