Тип въпрос Изчислителен

Тава са въпроси, отговорите на които са числа, които трябва да бъдат пресметнати от студентите. В текста на въпросите се използват числени стойности, които при показване на въпросите по време на тест се избират по случаен начин. Така всеки студент трябва да изчисли отговора на базата на индивидуално зададени на него стойности.