Последна страница от тест

Последната страница, който се показва при изпълнение на тест, показва резюме на изпълнението на теста - таблица със списък на въпросите с посочване на кои въпроси са съхранени отговорите.

Изпълняващият теста все още може на този етап да щракне върху номера на въпрос и да се върне на страницата с въпроса, за да промени отговора си или да даде отговор, ако е пропуснал.

Изпълнението на теста завършва при щракване върху бутона "Предаване на всичко и приключване" и повторно потвърждаване на желанието за приключване в изскачащ прозорец.