Дейност тип Урок

Дейността тип Урок е интерактивна дейност, при която на студентите се показва поредица от страници, съдържащи учебен материал и евентуално въпроси от различни типове. Страниците на урока могат да бъдат:

 • Меню-страници, които под зададеното учебно съдържание показват бутони за отваряне на други страници от урока или
 • Страници с въпроси, които под учебното съдържание показват въпроси.

Меню-страница се използва, когато на студентите се дава възможност сами да изберат към коя следваща страница да преминат или в частност, когато трябва само да преминат към следващата страница, представяща учебен материал.

Страница с въпрос се използва, когато на студентите трябва да се зададе въпрос, върху съдържанието на текущата или на предишните прегледани от тях страници. Към следваща страница те преминава след отговаряне на въпроса и следващата страница се избира според отговора, който са дали - при правилен отговор, преминават към друга страница от урока, а при неправилен може да се върнат на предишна страница, за да прочетат отново неразбрания материал.

Възможните типове въпроси са:

 • Есе - студентите пишат свободен текст, който може да е произволно дълъг и се оценява от преподавателя;
 • Избиране на отговор - студентите избират между минимум два предварително определени възможни отговора;
 • Истина/Неистина - студентите избират само между два възможни отговара;
 • Кратък отговор - студентите пишат сами отговора с една или най-много 2-3 думи в едноредово текстово поле;
 • Съответствие - студентите избират съответните на няколко подвъпроса посочени правилни отговори;
 • Числов - отговорът на този въпрос е число.

На всеки бутон от меню-страница или на вариант на отговор на въпрос от страница с въпрос се задава преход към друга страница от урока. Има три възможности за преход към:

 • Същата страница (обикновено след грешен отговор на въпрос),
 • Случайно избрана страница от група страници или
 • Избрана друга страница от урока

Задача на преподавателя е да обмисли добре сценария на урока и да зададе учебното съдържание за всяка страница и преходите, които се осъществяват след прочитане на страницата от студента.

За преглеждане на страници и отговаряне на въпроси може да се начисляват точки и от тях да се формира оценка.

Вижте още: