Настройки на модул Речник

Страницата се отваря при стартиране създаването на дейност от тип Речник, или при щракване на хипервръзката "Промяна на настройките" срещу заглавието на речника в главната му страница.